23. IX 2016.-dr Ivana Ignjatov Popović-Kultura govora – usmeni ispit PDF Print E-mail

Студенти који су освојили 30 бодова и више стекли

 

су услов за излазак на усмени испит из Културе

 

говора.

 

Испит је у10 часова, 27. 09. 2016. (уторак) у

 

амфитеатру.

 

Презиме и име Бодови са испита

 

1. Вјештица Невена 30,5

 

2. Ердељан Јелена 0

 

3. Јанковић Катарина 12,5

 

4. Јовановић Тијана 19

 

5. Кљутић Маријана 30

 

6. Марковић Милана 1

 

7. Никић Радован 5

 

8. Његомировић Јевросима 10

 

9. Поповић Александра 46

 

10. Риђички Милица 17,5

 

11. Станимировић Јелена 15,5