03.10.2016.-Upis studenata na doškolovanje PDF Print E-mail

Upis će se održati od 10. do 14.10.2016. godine.

Za upis je potrebno doneti:

- overenu fotokopiju diplome o završenoj Višoj školi,

- izvod iz matične knjige rođenih.

- 2 ŠV obrasca (dobija se u školi),

- 2 fotografije,

- prva rata školarine 15.000,00 dinara

- 3.300,00 dinara na ime troškova upisa