04.10.2016-Konačna rang lista za upis studenata u drugu godinu školske 2016/17. godine PDF Print E-mail

Lista...

Na budžet se upisuju studenti sa rednim brojem 84, a na samofinansiranje zaključno sa rednim brojem 124.

Upis se vrši prema objavljenom rasporedu.