29.11.2016.-Naučna tribina povodom 90-godišnjice rođenja Dr Aleksandre Sande Marjanović PDF Print E-mail

Aktuelnost ideja Sande Marjanović u koncipiranju i realizaciji otvorenog vaspitanja ''Životna problematika dece u obrazovnoj delatnosti''...