20.12.2016.-Profesor Milan Mišković-Predaja seminarskih radova za januarski ispitni rok šk. 2016/2017. PDF Print E-mail

Studenti koji polažu metodologiju istraživanja u obrazovanju u januarskom ispitnom roku

 

školske 2016/2017. godine, treba da predaju svoje seminarske radove najkasnije do

 

ponedeljka, 09 01. 2017. godine. Svaki student svoj seminarski rad treba lično da donese

 

i preda ga predmetnom profesoru, u vreme određeno za konsultacije sa studentima u

 

kabinet br. 3.