20.12.2016.-Profesor Milan Mišković-Stranice za kolokvijum iz metodologije istraživanja u obrazovanju PDF Print E-mail

Pitanja odnosno zadaci za test znanja koji će studenti rešavati na kolokvijumu, u ponedeljak,

 

26. 12. 2016. godine, orijentaciono posmatrano, odnose se najviše na sledeće stranice u

 

udžbeniku Metodologija istraživanja u obrazovanju, autora Milana M. Miškovića: 75, 81, 105,

 

54, 72, 90, 114-115, 118, 29, 45, 109, 18, 55, 74, 91, 116, 119, 76, 15, 20-24, 120, 56-59, 86, 124,

 

26-27, 60, 78, 112,19, 69, 110, 125, 44, 85, 135-136 i 181-211.

 

Napomena: Navedene stranice iz udžbenika studentima služe samo kao orijentacija na koje

 

delove programskih sadržaja najviše treba da obrate pažnju.