09.01.2017.-dr Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju - ispravke PDF Print E-mail

Prilikom upisa broja poena u dokument za sajt Škole, koje su studenti osvojili na

 

kolokvijumu iz metodologije istraživanja u obrazovanju, došlo je određenih grešaka koje

 

ovom prilikom objavljujemo i ispravljamo. Greške se odnose na sledeće studente u petoj

 

grupi:

 

1. Ranković Nikolina - osvojila 2 boda (greškom objavljeno 6)

 

2. Grabić Maja - osvojila 12 bodova (greškom objavljeno 2)

 

3. Matijašević Biljana – osvojila 14 bodova (greškom objavljeno 12)

 

4. Bogdanović Jelena – osvojila 12 bodova (greškom objavljeno 14)

 

5. Stojkov Jelena osvojila 8 bodova (greškom objavljeno 12)