Krugovi detinjstva PDF Print E-mail
Monday, 05 November 2012 11:33 | Written by Slobodan Andrijevic

Reč urednika


Krugovi detinjstva- časopis za multidisciplinarna istraživanja detinjstva ulazi u novi ciklus rada na promovisanju mogućnosti teorijskog i praktičnog iskustva stručnjaka iz različitih oblasti rada sa decom, mladima, adolescentima.

Budući da je više dimenzionalno orijentisan, časopis prepoznaje multidisciplinarnost u naučno istraživačkom pristupu i ukazuje na neophodnu i nedvosmislenu interakciju dva paralelna sveta - dece i odraslih. Multikulturalni i višejezični, Krugovi detinjstva prate aktuelnu dinamiku komunikacije naučnih disciplina i novih saznanja kao deo savremenog istraživačkog procesa.

Poštujući praksu dvobroja na godšnjem nivou, časopis je tematski orijentisan sa inicijativom da isprati aktuelne poglede i objedni najnovija istraživačka dostignuća iz ove oblasti. U prvom, elektronskom izdanju nudi teorijsku perspektivu jednoj temi sa različitih istraživačkih stanovišta, dok drugi godišnji broj čine primeri koji istu temu obogaćuju i rezultatima praktičnog rada. Pored naučno-istraživačkih radova Krugovi detinjstva sadrži i rubrike koje daju prikaz korisne stručne i naučne literature, skupova (rubrika Prikazi i Recenzije), prevode teorijskih i istraživačkih radova iz strane savremene literature (rubrika Prevodi) i naučne i istraživačke radove koji su do početka novog (XXI) veka objavljeni u domaćoj stručnoj literaturi, a čije teme su od značaja i danas za naučno istraživački i praktični rad ( rubrika Iz arhive).

Moderan pristup nauci i savremeni koncept proučavanja, poseban su motiv uredništvu novog izdavačkog ciklusa da svoju viziju časopisa obogati praktičnom delatnošću i rezultatima najbližih saradnika (studenata, vaspitača), a posebno činjenicama iz teorije i prakse kolega i saradnika kako iz društveno-humanističkih tako i prirodnih nauka.

Kao savremeno uređena publikacija Krugovi detinjstva imaju značajno mesto u naučnoj i istraživačkoj svakodnevici, ali nas istovremeno i usmeravaju ka vrednosnom okviru društveno-kulturnih promena koji bledi, nestaje jer je u njemu sve dozvoljeno. Ovakva lična i profesionalna perspektiva je razlog što misiju Krugova detinjstva vidimo kroz širi kontekst - kao okvir suštinski ojačan neposrednom povezanošću deteta, porodice i zajednice u vaspitno-obrazovnom procesu našeg savremenog društva.


dr Mirjana Matović, 2016. Novi Sad

 

 

 

 

Last Updated on Friday, 20 May 2016 10:38