17. 1. 2017.- Dr Milena Zorić - Metodika razvoja govora - Predispitni bodovi PDF Print E-mail

- dokument...

 

Test možete pogledati petkom od 11:00 do 13:00 u kabinetu br. 2.

 

Studenti koji su ostvarili 25, 26, 27, 28 i 29 predispitnih bodova mogu raditi dopunski test u ponedeljak,

 

23. 1. 2017, u 9:00 u učionici br. 2. Test obuhvata gradivo sa oba kolokvijuma i ima 10 pitanja.

 

Literatura za ispit:

 

Ljubica Dotlić, Emil Kamenov (2006). Književnost u dečjem vrtiću. Novi Sad: Zmajeve dečje igre – Odsek

 

za pedagogiju Filozofskog fakulteta.

 

Slavica Jovanović (2008). Govor i komunikacija. Šabac: Zaslon: 29–33, 107–112.