23. 1. 2017.- Asistent, Nikola Vetnić - Obaveštenje vezano za ispit iz predmeta Vokalno-instrumentalna nastava PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

 

U prilogu se nalazi konačna rang lista za izlazak na ispit studenata koji predmet Vokalno-instrumentalna

 

nastava prvi put slušaju u akademskoj 2016/17 godini (studenti koji u broju indeksa imaju „/15”). Lista je

 

izvedena iz broja bodova osvojenih u okviru predispitnih radnji na časovima teorije i praktične nastave.

 

Uslov za izlazak na ispit imaju svi studenti koji su osvojili 30,0 ili više bodova. Studenti koji nisu ostvarili

 

neophodan broj bodova novu priliku će imati u zimskom semestru akademske 2017/18 godine.

 

Svi studenti koji su prvi put slušali predmet Vokalno-instrumentalna nastava pre akademske 2016/17

 

godine (studenti koji u broju indeksa imaju „/14”, „/13”, itd.) i koji nemaju 30,0 predispitnih bodova

 

osvojenih u zimskom semestru tekuće godine, moraju izaći na kolokvijum koji će biti održan 31. januara

 

u terminu konsultacija Nataše Đuragić MA od 10h do 12h. Kako bi obezbedili uslov za izlazak na ispit,

 

neophodno je na ovom kolokvijumu sakupiti 30,0 bodova. Zahtevi za kolokvijum su sledeći:

 

1) Teorija: materijal obradjen tokom prvih devet nedelja semestra (PDF fajl praktikuma je dat u prilogu)

 

2) Praktična nastava: vežbe za sviranje #8, #9, #10, #12, #13, #14 i #17, kao i dve pesmice iz kompleta

 

primera za pevanje.

 

„Stari” studenti koji ne ostvare neophodan broj bodova na ovom kolokvijumu neće imati uslov da izađu

 

na ispit i novu priliku će imati u zimskom semestru akademske 2017/18 godine.

 

Konačna rang lista...

Praktikum...