20.02.2017.-Profesor Milan Mišković-Sociologija-Obaveštenje za IV grupu studenata treće godine PDF Print E-mail

Četvrta grupa studenata treće godine, neće imati čas vežbi iz sociologije, u četvrtak,

 

23.02.2017. godine. Ostali nastavni časovi iz sociologije (predavanja i vežbe) sa trećom

 

godinom toga dana odvijaće se prema utvrđenom rasporedu .