02.03.2017.-dr Milan Мišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju-Predaja seminarskih radova za aprilski ispitni rok PDF Print E-mail

Studenti prve godine koji u aprilskom ispitnom roku polažu metodologiju istraživanja u

 

obrazovanju, treba da predaju svoje seminarske radove najkasnije do četvrtka, 16. 03.

 

2017. godine. Svaki student svoj seminarski rad mora lično doneti i predati ga

 

predmetnom profesoru. Nije dozvoljeno ostavljanje radova u kabinetu br. 3 i u

 

Studentskoj službi, bez znanja predmetnog profesora. Seminarski radovi studenata koji

 

ne budu predati lično predmetnom profesoru do određenog roka, neće biti uzeti u

 

razmatranje.