03.03.2017.-Metodicka praksa iz Razvoja matematičkih pojmova - Dr Branka Janković PDF Print E-mail

Ugledne aktivnosti u vrtiću Detelina sa 4 lista, Kalmana Langa 2, biće održane 16.3.2017. Raspored polaganja koji smo napravili pomera se za nedelju dana.