Informacije o časopisu PDF Print E-mail

Informacije o časopisu

 


Urednica: Svetlana Radović


Sekretarka: Gera Ibolya


Članovi redakcije:


Jovan Ljuštanović,Vesna Colić, Svetlana Lazić, Branka Janković, Aniko Utaši, Otilia Velišek-Braško, Anđelka Bulatović, Lada Marinković, Mirjana Matović, Tamara Milošević, Irina Damjanov


Spoljni saradnici:


Jasmina Klemenović (Srbija),Fedi Eva (Srbija) ,  Kai Felkendorf (Švajcarska), Saša Milić (Crna Gora), Suzana Kirandžiska (Makedonija), Olivera Kamenarac (Novi Zeland), Milena Petrović (Srbija), Marica Kanižai (Mađarska), Branislava Bošnjak (Nemačka).


Savet časopisa:


Žarko Trebješanin, Lajoš Genc,Nevenka Rončević, Isidor Graorac  i Milan Mišković


Kontakt adresa:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Dizajn i priprema za štampu:


Stojan Mančić


Lektura:


Milena Zorić


Prevod:


Aniko Utaši, Jelena Spasić, Mirjana Galić


ISSN: 2334-7732


ISSN online: 2334-7929


Časopis se objavljuje u elektronskoj formi na sajtu vaspitacns.edu.rs

Dva puta godišnje.


Tema odabrana za 2019. godinu je: Prostori detinjstva.

Tema odabrana za 2018. godinu je: Dete i važni odrasli – multidisciplinarni pristup -.

Tema odabrana za 2017. godinu je: Svet komunikacija.

Tema odabrana za 2015. i 2016. godinu je: Svakodnevni život deteta.

Tema odabrana za 2014. godinu je: Svakodnevni život deteta.

Tema odabrana za 2013. godinu je: Nauka i inovacije u vaspitanju i obrazovanju dece.

Tema odabrana za 2012 godinu i prva dva broja časopisa je: INKLUZIJA.