29.03.2017.-Profesor Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju - aprilski ispitni rok PDF Print E-mail

Zbog velikog broja prijavljenih studenata za polaganje ispita iz metodologije istraživanja u

 

obrazovanju, kratkog vremenskog trajanja aprilskog ispitnog roka i planom predviđenog

 

termina za polaganje ovog ispita (pretposlednji dan aprilskog ispitnog roka), predmetni

 

profesor će moći da prima studente za polaganje ispita, koji s obzirom na svoje školske

 

obaveze, mogu da dođu na ispit, u sledećim vremenskim terminima:

 

- 04. 04. 2017. od 10,00 do 12,00 časova

 

- 06. 04. 2017. od 10,00 do 12,00 časova

 

- 11. 04. 2017. od 10,00 do 12,00 časova

 

- 12. 04. 2017. od 11,00 do 14,40 i dalje ako postoji potreba do 17,30.

 

Spisak zaintersovanih studenata za pojedine termine sastaviće studentkinje prve godine

 

Eva Pašti i Bojana Ranđelović.

 

Predmetni profesor dr Milan Mišković ne preporučije studentima da napuštaju časove

 

redovne nastave, koja se u vreme održavanja aprilskog ispitnog roka odvija pre podne.

 

Predloženi raspored važi samo za studente koji, s obzirom na svoje školske obaveze,

 

mogu da dođu u izabranom terminu bez posledica po održavanje redovne nastave u

 

Školi.