25. 04. 2017.- prezime: Tamara Milošević, saradnik u nastavi - Rezultati 1. testa iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa PDF Print E-mail

Rezultati...

Svaka grupa se nalazi u posebnom sheetu-u, dok svi studenti koji ponovo slušaju predmet se nalaze u

sheet-u “ostali”.

Uvid u testove u terminu konsultacija.