05.05.2017.-Prijava za jun (referent Radmila Miškov) PDF Print E-mail

- obaviće se 18.05. (budžet) i 19.05. (samofinansiranje) 9.00 - 14.00 h

- 22.05. prijava će se obaviti za studente na doškolovanju i za studente koji su obnovili godinu

- ispit Stručna praksa 6 održaće se 19.05. u 11.00h (ovo važi za studente koji idu u Ameriku)

Uslov za prijavu ispita je izmirenje poslednje rate školarine.