16.05.2017.-Raspored ispita koji se polažu pre redovnog junskog ispitnog roka PDF Print E-mail

1. Rekreacija i aktivnosti u prirodi  -   dr Milenko Jankovic  -  17.05.2017. u 15h

2. Inkluzija dece sa smetnjama u razvoju  -  dr Lada Marinković  -  22.05.2017. u 11h

3. Stručna praksa 6  -  dr Otilia Velišek-Braško  - 19.05.2017. u 11h

4. Sociologija, Socijalna ekologija i Metodologija istraživanja u obrazovanju  - dr Milan Mišković  - 18.05.2017. u 9.30h

5. Tradicionalne kulture u Vojvodini  -  dr Utaši Aniko  -  18.05.2017. u 15h

6. Mađarski jezik-početni  -  23.05.2017. u 15h

7. Programi pripreme dece za polazak u školu, Metodika upoznavanja okoline, Stručna praksa 3 i 4  -  dr Anđelka Bulatović  -  23.05.2017. u 14h