22. 05. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Konačni bodovi PDF Print E-mail

Konačni bodovi...

 


Студенти који имају 78 бодова и више - одговарају комуникацију, стилске фигуре и версификацију. Излазе на усмени 6. јуна у 8 часова.


Студенти који имају од 70 до 77 бодова одговарају све и излазе на усмени испит 6. јуна у 8 часова.


Остали студенти, који имају од 35 до 69 бодова одговарају све, а термин за излазак на усмени испит им је 21. јуни у 8 часова.


Студенти који нису остварили минимум од 35 бодова, или не положе испит у јунском испитном року, полажу од септембра поново. Бодови сакупљени у летњем семестру се не важе!!!!


Сви они који су задовољни освојеним бодовима могу доћи да упишу оцену 6. јуна у 8 часова.