25. 5. 2017. - prof. dr Jovan Ljuštanović - Književnost za decu – raspored polaganja ispita PDF Print E-mail

Raspored polaganja:

 

15. juni – studenti koji imaju 65 i više bodova (poseban program). Studenti biraju sami i u međusobnom

 

dogovoru grupu s kojom će polagati i satnicu. Papir sa satnicom i grupama na kome će se upisivati biće

 

na oglasnoj tabli.

 

15. juni u 14 sati – studenti koji imaju 55 i više bodova, a žele samo da upišu ocenu (u drugim terminima

 

ocene nećemo upisivati).

 

16. juna u 9 sati – studenti koji su upisali prvu godinu 2016. godine.

 

16. juna u 15 sati – studenti koji su upisali prvu godinu pre 2016 (“stari” studenti).