07.06.2017.- dr Vesna Colić, profesor - Dnevnik prakse 2 PDF Print E-mail

Studentkinje Preradović Kristina, Latković Anđela i Milojević Minja treba da se jave prof. Colić na konsultacije da bi izvršile dopune i ispravke u Dnevniku prakse 2.

 

Svi studenti koji su praksu radili van Novog Sada u obavezi su da donesu potpisanu i pečatom Ustanove overenu potvrdu o obavljenoj praksi.