08.06.2017.- dr Anđelka Bulatović - Raspored studenata po grupama za polaganje predmeta Programi pripreme dece za polazak u skolu 09.06.2017. PDF Print E-mail

1 grupa- 8-9.30 h

2 grupa - 8.30-10.00 h

3 grupa - 10.30-12.00 h

4 grupa - 12.30-14.00 h

5 grupa- 14.00-15.30 h i svi ostali studenti.