19.06.2017.-Tamara Milošević-Predispitni poeni iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa PDF Print E-mail

Tabela...

 

U tabeli se nalaze poeni iz terenskih vežbi, kao i ukupni predispitni poeni za studente I godine, kao i za

 

studente koji ponovo slušaju ovaj predmet (worksheet “OSTALI”).

 

Studenti koji nisu predali seminarske radove (oznaka /), to mogu uraditi do kraja juna, tačnije 30.06.,

 

kako bi im se ti poeni računali za septembarski rok.

 

Oni koji nemaju za uslov (manje od 30 poena), takođe mogu doći do kraja juna da poprave poene, i da

 

se ti novi poeni račinaju za septembarski rok.

 

Uvid u terenske vežbe u terminu konsultacija.