21.06.2017.-dr Vesna Colić, profesor-Specijalističke studije i doškolovanje-predispitne radnje za septembarski rok PDF Print E-mail

Studenti na specijalističkim studijama i na doškolovanju, koji nameravaju da polažu ispite kod profesorke Colić u septembarskom roku, svoje predispitne obaveze / radove treba da predaju do kraja juna.

Ne zaboravite da prijavite ispite kod svog referenta u studentskoj službi!