22.09.2017.- Prijava studenata na doškolovanje PDF Print E-mail

Prijava studenata na doškolovanje (studenti koji žele da završe treću godinu posle dvogodišnje Više škole za obrazovanje vaspitača) će se izvršiti od 27.09.2017. godine do daljnjeg.

 

Potrebna dokumenta:

- overena fotokopija diplome Više škole za obrazovanje vaspitača,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 dinara.