28.09.2017.- Konačna rang lista kandidata za upis u školsku 2017/2018. godinu / Treći upisni rok (oktobar 2017) PDF Print E-mail

Lista...

Upis će se održati 02.10. od 9-13h


Potrebna dokumenta:

- obrazac ŠV-20 (dobija se u Školi),

- indeks (dobija se u Školi),

- dokaz o uplati 3.300,00 dinara (na žiro račun Škole) za troškove upisa,

- 2 fotografije,

- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 dinara (na žiro račun Škole).