03.10.2017.- Obnova godine PDF Print E-mail

Obnova godine kod referenta Radmile Miškov održaće se 5.10. i 6.10.2017. godine.

Za obnovu godine doneti:

- indeks

- 2 ŠV obrasca (dobijaju se u školi)

- uplatnica na žiro račun škole od 3.300,00 dinara