09.10.2017.-Preliminarna rang lista za upis studenata u treću godinu (budžet i samofinansiranje) PDF Print E-mail

Lista...

Konačna rang lista biće objavljena 10.10.2017. godine

Upis počinje 11.10.2017. godine 9.00-13.00h

Za upis je potrebno:

- indeks,

- 2 ŠV obrasca (sve popunjeno),

- 3300,00 dinara na ime troškova upisa (uplaćuju svi studenti),

- prva rata školarine u iznosu od 15000,00 dinara (samofinansirajući studenti)

 

Obnova godine biće održana 12.10.2017. godine