10.10.2017.- Konačna rang lista za upis studenata u treću godinu (budžet i samofinansiranje) PDF Print E-mail

Lista...

Na budžet se upisuju studenti od rednog broja 1 do 84 sa konačne rang liste.

Na samofinansiranje se upisuju studenti od rednog broja 85 do 114 sa konačne rang liste.