13.10.2017.-Specijalističke studije-Upis PDF Print E-mail

Svi studenti koji su konkurisali na specijalističke studije 2017/18 su primljeni.

Za upis doneti:

- 2 fotografije

- 2ŠV obrasca (dobija se u Školi)

- uplate na žiro račun Škole:
1.) 3300,00 dinara na ime troškova upisa

2.) 15000,00 dinara na ime prve rate školarine

- indeks (dobija se u Školi)