16.10.2017.-dr Otilia Velišek-Braško-Pohvaljuju se studenti sa brojem indeksa /2015! PDF Print E-mail

U okviru predmeta Dečija igra i stvaralaštvo u drugom semestru školske 2016/2017. godine studenti su kreirali igre i igračke koje su prikazane u  prezentaciji „Igre za 21. vek“  dostupno na linku: https://prezi.com/view/EbpCTNicSJ2Klb9aJnp3/

Hvala studentima na bogatoj zbirci igara i igračaka za razvoj dečijih kompetencija za 21. vek!!!

Predmetni profesor

dr Otilia Velišek-Braško