23.11.2017.-dr Svetlana Lazić-Stručna praksa 1-Informacija o dokumentima uz Dnevnik prakse PDF Print E-mail

Dragi studenti,

U nastavku se nalaze važne informacije koje se tiču obavezne Stručne prakse 1.

ZA STUDENTE KOJI REALIZUJU STRUČNU PRAKSU 1 U MESTU STANOVANJA:

1. Uz Dnevnik prakse donosi se:

 Potvrda o realizovanoj praksi

 Mišljenje vaspitača – mentora o angažovanju studenta na praksi.

Mišljenje vaspitača je dokument koji vaspitač piše u slobodnoj formi, na posebnom papiru. Ukoliko želi,

može ga staviti u koverat.

Dnevnik prakse, zajedno sa pratećim dokumentima, donosi se profesorki Svetlani Lazić u terminu

njenih konsultacija.

 

ZA STUDENTE KOJI REALIZUJU STRUČNU PRAKSU 1 U OKVIRU PU „RADOSNO DETINJSTVO“ U

VRTIĆIMA U NOVOM SADU:

2. Uz Dnevnik prakse donosi se:

 Mišljenje vaspitača o angažovanju studenta na praksi.

Mišljenje vaspitača je dokument koji vaspitač piše u slobodnoj formi, na posebnom papiru. Ukoliko želi,

može ga staviti u koverat.

Dnevnike prakse, zajedno sa pratećim dokumentom, donosi se profesoru koji je zadužen za konkretan

vrtić – isključivo u terminu njihovih konsultacija!

Srećan rad!