03.01.2018-Tamara Milošević-Korekcija poena iz predmeta Predškolska pedagogija PDF Print E-mail

Rezultati...

Izmene poena su napravljene samo kod onih studenata koji su imali 71 poen (70 + 1 dodatni). U skladu sa Zakonskim okvirima, maksimalno se može imati 70 predispitnih poena (smanjen dodatni poen).