25.01.2018.-prof. dr Bojan Milošević-Metodika fizičkog vaspitanja - raspored polaganja ispita januar 2018. PDF Print E-mail

Ispit iz Metodike fizičkog vaspitanja biće održan u Amfiteatru, u petak 2.2.2018. prema sledećem

rasporedu:

Grupa 1: u 8:00

Grupa 2: u 8:20

Grupa 3: u 8:40

Grupa 4: u 9:00

Grupa 5: u 9:20

Studenti koji su slušali Metodiku F.V. po starom programu (pre “Bolonje”), kao I studenti koji su upisali

specijalističke (polaganje razlike ispita), trebalo bi da dođu u Amfiteatar u 9:40.

Menjanje grupa NIJE MOGUĆE!!!

UPIS OCENA JE OD 12 SATI U AMFITEATRU:

Grupa 1: 12:00

Grupa 2: 12:20

Grupa 3: 12:40

Grupa 4: 13:00

Grupa 5: 13:20