13.03.2018.-dr Dunja Cigić Gavrilović-Kolokvijum iz psihologje odraslog doba i starenja PDF Print E-mail
Kolokvijum iz psihologje odraslog doba i starenja biće održan 28.03.2018. u amfiteatru prema sledećem rasporedu:

Vežbovne grupe 1, 2 i 3 dolaze u 13h, a vežbovne grupe 4 i 5 dolaze u 13:45h.

Literatura za kolokvijum:

Svo gradivo koje do kolokvijuma pređemo na vežbama i predavanjim i sledeće stranice:
19-74; 205-215; 129-140 iz knjige Psihologija odrasle dobi i starenja, Warrner Schaie K., Wills, S. L. (1996). Jastrebarsko: Naklada Slap