10.04.2018. - mr Jovanka Ulić - PRVI KOLOKVIJUM IZ LUTKARSTVA - LUTKARSKA PREDSTAVA PDF Print E-mail

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE


PRVI KOLOKVIJUM IZ LUTKARSTVA - LUTKARSKA PREDSTAVA

mr Jovanka Ulić, profesor


DATUM: PETAK, 13.04.2018.


SATNICA:

1. i 4. grupa (prva i četvrta grupa) od 8:00

5. grupa (peta grupa) od 9:40

3. grupa (treća grupa) od 13:00