23.04.2018. - Tamara Milošević - Rezultati I testa- predmet Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa PDF Print E-mail

Rezultati za svaku grupu su u posebnom sheet-u. Poeni za sve studente koji ponovo slušaju predmet, bez obzira u koju grupu dolaze, nalaze se u sheet-u "Ostali".

- dokument...