07.05.2018. - prof. dr Bojan Milošević - Metodika fizičkog vaspitanja - Kolokvijum 1 I 2 PDF Print E-mail

Studenti koji nisu u prethodnom semestru polagali kolokvijum 1 ili 2 (ili oba), mogu ih polagati u četvrtak

17.maja 2018. u kabinetu kod prof. dr Bojana Miloševića u 11 sati.