09.05.2018. - Prijava ispita za jun i overa semestra PDF Print E-mail

Prijava ispita i overa semestra za studente upisane:

2008.,
2009.,
2011.,
2012.,
2013.,
2015.,
2016.
i SPECIJALISTIČKE st. je
21. i  22. 05. 2018. god   od 9 -13 č.
Potrebno je  doneti :
- INDEKS
- SEMESTR. LIST
- ISPITNU PRIJAVU
- POTVRDU O IZMIRENOJ ŠKOLARINI