18.04.2018. - Dr Ivana Ignjatov Popović - Kultura govora – sakupljeni poeni PDF Print E-mail

Poeni...

Студентима који имају мање од 31 поена, али и онима који сада не положе испит из Културе

говора, више не важе поени прикупљани током семестра.

Студенти који имају мање од 31 поена не могу полагати у овом року Културу говора.


Студенти који имају 76 поена и више, на испиту одговарају све осим говорних стилова.


Студенти који имају између 31 и 76 поена одговарају све и очекује се да добро науче (понове)

градиво.

Скала оцењивања: 6 - од 51 до 60 п.

7 - од 61 до 70 п.

8 - од 71 до 80 п.

9 - од 81 до 90 п.

10 - од 91 до 100 п.

Сви који су задовољни својим поенима, а имају услов за упис оцене, не морају да одговарају.

Видимо се 5. јуна од 8 часова!

Срећно!!!