10.03.2018. - Preliminarna rang lista za upis PDF Print E-mail

- Lista

Mole se studenti da izračunaju svoj ukupan broj ESPB i prosek. U slučaju da se ne slaže sa rezultatima iz preliminarne rang liste u obavezi su da prijave nepravilnosti svom referentu za studentska pitanja. Rok za prijavu nepravilnosti je 04.10.2018. godine.

Raspored upisa u narednu godinu studiranja šk. 2018/19:

- budžet 05.10.2018 i 08.10.2018.
- samofinansiranje 09.10.2018.
- obnova godine 10.10.2018.
- doškolovanje (studenti koji su završili višu školu i upisuju 3. godinu studija po bolonji) 11.10.2018.
- specijalizacija 11.10.2018.

Upis je od 9.00-13.00h

 

Potrebna dokumenta za upis:

-2 ŠV obrasca (dobijaju se školi),
- uplatnica od 3.300,00 dinara na žiro račun škole,
- prva rata školarine od 15.000,00 dinara na žiro račun škole

Potrebna dokumenta za upis na doškolovanje:

-2 ŠV obrasca (dobijaju se školi),
- uplatnica od 3.300,00 dinara na žiro račun škole,
- prva rata školarine od 15.000,00 dinara na žiro račun škole (ukupna školarina 65.000,00),
- overena fotokopija svedočanstva o završenoj višoj školi,
- izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih,
- dve fotografije za indeks (indeks se dobija u školi)


Posebno obaveštenje za specijalizante koji obnavljaju godinu - potrebna dokumenta:

-2 ŠV obrasca (dobijaju se školi),
- uplatnica od 3.300,00 dinara na žiro račun škole,
- 1.250,00 dinara X ESPB (za nepoložene ispite)