05.01.2019. - Dr Milena Zorić - Metodika razvoja govora - Raspored za polaganje 2. kolokvijuma PDF Print E-mail

RASPORED ZA POLAGANЈE

2. KOLOKVIJUMA IZ METODIKE RAZVOJA GOVORA

Petak, 11. januar 2019.

 

9:40–10:20

amfiteatar: 1. i 2. grupa;

učionica br. 2: 3. grupa;

učionica br. 3: studenti koji su Metodiku razvoja govora prvi put slušali u nekoj od prethodnih

godina (pre školske 2018/19).

 

10:30–11:10

učionica br. 3: 4. grupa;

amfiteatar: 5. grupa.

 

Promena grupa za polaganje kolokvijuma moguća je samo izuzetno, uz dozvolu.

Ukoliko niste u mogućnosti da kolokvijum polažete u datom terminu, možete ga polagati ranije,

na konsultacijama kod prof. Ljuštanovića ili prof. Zorić. Naknadno polaganje kolokvijuma neće

biti moguće.