07.05.2019. - Prijava ispita za junski ispitni rok PDF Print E-mail

20.05.2019. -     9-13h  - budžet

21.05.2019. -     9-13h  - samofinansiranje

22.05.2019. -     9-13h  - stari program, specijalističke i doškolovanje

 

Da bi student bio u mogućnosti da prijavi ispit potrebno je:

1. Da bude izmirena školarina,

2. Semestralni list - dobija se u Školi,

3. Indeks,

4. Prijave,

5. Uplate za prijavu ispita.