07.05.2019. - VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GODINE PDF Print E-mail

Svi studenti 3. godine koji planiraju da sve ispite polože u junskom,

septembarskom ili oktobarskom roku i da krenu sa praktičnim delom Završnog

rada tokom Stručne prakse u letnjem semestru (od 20. do 31. maja) treba da

dođu u petak, 10. maja u terminu od 11:00 do 13:00 u Svečanu salu da izvuku

kombinaciju Metodika.

Studenti mogu Završni rad da rade u paru ili pojedinačno.

Izvučenu kombinaciju Metodika nije moguće menjati!


Direktor

mr Jovanka Ulić