08.05.2019. - Prijava ispita za jun za 2. godinu kod referenta Radmile Miškov PDF Print E-mail

Prijava ispita za 2. godinu kod referenta Radmile Miškov obaviće se:

13.05. - budžet

14. i 15.05. - samofinansiranje i doškolovanje

 

Da bi student bio u mogućnosti da prijavi ispit potrebno je:

1. Da bude izmirena školarina,

2. Semestralni list - dobija se u Školi,

3. Indeks,

4. Prijave,

5. Uplate za prijavu ispita.