20.05.2019. - prof. dr Jovan Ljuštanović - Književnost za decu - Poseban program za studente koji su osvojili 60 i više bodova PDF Print E-mail

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ - ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ОСВОЈЕ

59 И ВИШЕ БОДОВА (2019)


Урош Петровић: Пети лептир

Весна Алексић: Крокодил пева

Александар Поповић, Пепељуга

Стеван Пешић, Град са зечјим ушима


Задатак: Песничка антологија: Песме о животињама у српској поезији за децу.

 Песници који морају ући у антологију су: Јован Јовановић Змај, Душан Радовић, Влада

Стојиљковић, Владимир Андрић, Душан Поп Ђурђев, Дејана Алексића.

 Студенти треба да изаберу песме на основу задате теме и уметничке вредности и да их

поређају по неком смисленом реду. Принципе ређања песама сами бирају.

 У антологији не може бити мање од 20 песама.

 Мора најмање три песме бити од сваког песника из списка.

 Студенти могу проширити списак песника и унети више од 20 песама у свој избор.

 На испит долазе са списком песама, спремни да образложе избор и ред песама, сваку

песму коју су унели у антологију морају добро познавати (из главе).


НАПОМЕНА: Испит ће бити одржан у четвртак 13. јуна. Сатница по групама, у које ће се студенти

сами уписивати, биће на огласној табли. Студенти, у међусобном договору, могу да бирају групу у

којој ће полагати.


Др Јован Љуштановић