20.05.2019. - Dr Ivana Ignjatov Popović - Uslov za ocenu iz Kulture govora i Scenske umetnosti PDF Print E-mail
Kultura govora
Studenti koji nemaju minimum 31 poen osvojen tokom semestra, ne mogu izaći na ispit u junu (4. 06.
2019. od 8h).
Osvojeni poeni ne važe za sledeće rokove.
Sledeći rokovi za izlazak su – ili septembar, ili oktobar. Tada prvo rade pismeni, pa ako osvoje minimum
31 poen mogu pristupiti usmenom delu ispita.
Ukoliko ne polože, prebacuju predmet u narednu godinu (kao i bilo koji drugi koji ne polože).

Scenska umetnost
Studenti koji nemaju bodove iz teorije (u tabeli su ostavljena prazna polja što znači da nije bilo prelaznih
poena), prijavljuju Scensku umetnost za septembarski rok i tada polažu samo teoriju. Bodovi iz predstava
važe.
U junskom roku (3. 06. 2019. od 8h) upisuju ocene samo oni studenti koji imaju 51 poen i više.