12.06.2019. - Milošević Tamara- Predispitni poeni iz Organizacije i strukture vaspitno-obrazovnog procesa PDF Print E-mail

Rezultati. Svi studenti koji nemaju uslov, tačnije manje od 30 poena, imaju ponovni test u četvrtak 13.6.2019. u 13h.  Oni studenti koji popravkom jednog testa i dalje nemaju uslov, radiće taj dan oba testa.