13.06.2019. - SVEČANA DODELA DIPLOMA PDF Print E-mail

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE  S P E C I J A L I S T I Č K I H  STUDIJA , KOJI SU

DIPLOMIRALI   2017.   I  2018 . GOD , SVEČANA DODELA DIPLOMA ĆE SE OBAVITI
28.06.2019. U 12 Č U AMF