14.06.2019. - Tamara Milošević - Konačni predispitni poeni i raspored polaganja ispita Organizacije i strukture vaspitno-obrazovnog procesa i Stručne prakse 2 PDF Print E-mail

Rezultati...

Raspored polaganja:
Prvi dan, 20.06.2019. u 8:00h, dolaze studenti sa rednim brojem indeksa od 1/2018 do 80/2018, zaključno sa tim brojem.
Po istom rasporedu dolaze studenti i na upis Stručne prakse 2, 20.06.2019. u 15h.

Drugi dan, 21.06.2019. u 8:00h, dolaze studenti sa ostalim brojem indeksa (81/2018 pa nadalje), i stari studenti koji ponovo slušaju ovaj predmet.
Po istom rasporedu dolaze studenti i na upis Stručne prakse 2, 21.06.2019. u 15h.

Potrebno je da studenti dođu u svoj termin, menjanje termina nije moguće!